• Nederlands
  • Nederland(EUR €)
Gratis verzending op alle bestellingen Gratis verzending op alle bestellingen
/

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 5 september 2023

Aankoop van goederen

Betaling: Als u goederen koopt via Blauwenova service, moet u Blauwenova service informatie verstrekken met betrekking tot uw creditcard of ander betaalmiddel. U verklaart en garandeert aan Blauwenova Service dat dergelijke informatie waar is en dat u bevoegd bent om het betaalmiddel te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen die verband houden met uw aankoop van goederen via de Service.

Verlies en annulering: Titel en risico van verlies voor alle door u bestelde goederen gaan op u over bij onze levering aan de vervoerder. We behouden ons het recht voor om elke bestelling voor goederen om welke reden dan ook te annuleren.

U beschermen

De Blauwenova is eigendom van en wordt beheerd door https://blauwenova.com/ ("Blauwenova", "wij", "ons", "onze") zich inzet voor de bescherming van uw privacy. Bij Blauwenova delen we de gegevens van onze klanten op geen enkele manier met derden. We gebruiken de informatie die u verstrekt voor doeleinden zoals het reageren op uw verzoeken, het aanpassen van toekomstige aankopen voor u, het verbeteren van onze winkels en het communiceren met u. We proberen altijd uw Blauwenova winkelervaring te personaliseren en voortdurend te verbeteren.

Houd er rekening mee dat het gebruik van de Website door u onderworpen is aan dit privacybeleid (het "Beleid") en de gebruiksvoorwaarden van de Website ("Algemene Voorwaarden"). In dit beleid wordt een woord/term die met een hoofdletter wordt gebruikt, gedefinieerd in de Algemene voorwaarden of elders in dit beleid.

Ons beleid legt uit welke informatie we verzamelen op de website, hoe we deze informatie gebruiken en/of delen en hoe dergelijke informatie door ons wordt onderhouden. Door deze Website te gebruiken, geeft u aan dat u dit Beleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, geheel of gedeeltelijk, dient u deze website niet te gebruiken. Houd er rekening mee dat dit beleid alleen van toepassing is met betrekking tot de informatie die op de website wordt verzameld en niet op informatie die wordt verzameld of verkregen via andere methoden of bronnen.

Ons beleid zorgt ervoor dat alle informatie die u ons verstrekt privé en veilig blijft. Om u gerust te stellen, geven we hieronder details over de informatie die u ons verstrekt en hoe deze wel en, nog belangrijker, niet zal worden gebruikt. We zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De informatie die we bewaren zal nauwkeurig en up-to-date zijn. U kunt de informatie die wij over u bewaren controleren door contact met ons op te nemen (en hiervoor kunnen administratiekosten verschuldigd zijn). Als u onnauwkeurigheden vindt, zullen we deze onmiddellijk verwijderen of corrigeren.

Persoonlijk identificeerbare informatie - Verzameling van PII die we verzamelen

We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie ("PII") die vrijwillig wordt aangeboden tijdens de registratie of als reactie op specifieke informatieverzoeken die expliciet aan u worden gepresenteerd.

We kunnen ook uw IP-adres (Internet Protocol) verzamelen om problemen met onze server te diagnosticeren en om deze website te beheren. Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u internet gebruikt. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om u te helpen identificeren tijdens een bepaalde sessie en om brede demografische gegevens te verzamelen.

We kunnen om uw e-mailadres vragen tijdens uw gebruik van de Website. Om Vouchers te kopen, kan u ook worden gevraagd om een of alle van de volgende PII te verstrekken: voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en details van een betalingsmechanisme, zoals creditcardgegevens.

Gebruik en delen van PII

Alle PII wordt bewaard in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in Australië.

Wij gebruiken PII om u te voorzien van informatie over Blauwenova, om u de Dienst goed te kunnen leveren en om onszelf aan u te vermarkten. Het is ons beleid om geen PII te verkopen of door te geven aan externe organisaties (buiten onze groepsmaatschappijen), tenzij we verplicht zijn om dit te doen voor fraudepreventie en -detectie. We zullen uw PII nooit verkopen of verhuren aan iemand anders voor hun marketing of andere commerciële doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

We kunnen uw PII echter doorgeven aan onze agenten en onderaannemers om ons te helpen met ons gebruik van uw gegevens zoals uiteengezet in dit beleid. We kunnen bijvoorbeeld derden gebruiken om ons marketing- of klantenserviceondersteuning te bieden of naar een creditcardaanbieder sturen om een betaling te verwerken.

We behouden ons ook altijd het recht voor om PII bekend te maken om:

(a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving;

(b) te reageren op vragen van de overheid (of vragen van een juridische, gouvernementele of quasi-gouvernementele of lokale overheidsinstantie of internetbeschermingsinstantie van welke aard dan ook);

(c) te voldoen aan een geldige juridische procedure of procedure;

(d) onze rechten of eigendommen, deze Website en/of andere gebruikers van deze Website te beschermen.

Houd er rekening mee dat als onderdeel van het delen van PII's die we hierboven vermelden, we uw informatie internationaal kunnen verzenden, inclusief naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige plaatsen buiten de EER hebben mogelijk helemaal geen adequate wetgeving inzake gegevensbescherming of bieden verschillende niveaus van bescherming van persoonlijke informatie die niet zo hoog zijn als in Australië. Door PII bij ons in te dienen, erkent u dat, op voorwaarde dat we uw gegevens hebben gebruikt op de manieren die in dit beleid zijn uiteengezet, we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enig gebruik van uw gegevens door derden die uw gegevens ontvangen en verwerken.

Cookies

We gebruiken "cookies", technologie om gegevens op uw computer op te slaan met behulp van de functionaliteit van uw browser. Veel websites doen dit, omdat cookies de uitgever van de website in staat stellen om nuttige dingen te doen, zoals uitzoeken of de computer (en waarschijnlijk zijn gebruiker) de site eerder heeft bezocht. U kunt uw browser meestal aanpassen om het gebruik van cookies te voorkomen, maar als u dit doet, werkt de Service (en de Website) mogelijk niet goed. De informatie die in de cookie is opgeslagen, wordt gebruikt om u te identificeren. Dit stelt ons in staat om een efficiënte service te bieden en de gedragspatronen van bezoekers van de website te volgen.

Ook kunnen externe adverteerders of advertentieservers tijdens het weergeven van advertenties op deze website (indien van toepassing) een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen. Het gebruik van cookies door dergelijke externe adverteerders of advertentieservers is niet onderworpen aan dit beleid, maar is onderworpen aan hun eigen respectieve privacybeleid. (Houd er rekening mee dat het gebruik van de Website niet bedoeld is voor, noch gericht is op, kinderen jonger dan 18 jaar.)

E-mails

Houd er rekening mee dat we u een e-mail kunnen sturen voor de volgende doeleinden:

Als onderdeel van de Service. We sturen (of kunnen bijvoorbeeld e-mails naar u verzenden) in enkele van de volgende voorbeeldomstandigheden:

  • - Na registratie, u op de hoogte te stellen van uw accountgegevens;
  • - Als herinneringsmails over de diensten die wij aanbieden (met name als u ze nog niet of een tijdje niet hebt gebruikt);
  • - Om u informatie of Vouchers te sturen waar u om hebt gevraagd;
  • - Als nieuwsbrief;
  • - Als promotionele e-mails;
  • - Om u gerelateerde diensten aan te bieden vanuit Blauwenova

In termen van eventuele marketing- of promotionele e-mails die we kunnen verzenden, zullen we u echter altijd de kans geven om u in de toekomst af te melden (of uit te schrijven).

Beveiliging en retentie

De PII die we bewaren, wordt veilig bewaard in onze systemen in overeenstemming met ons interne veiligheidsbeleid en de wet. We bewaren gegevens tot 3 jaar nadat ze voor het laatst door ons zijn geopend of gebruikt.

Met betrekking tot informatie die wordt verzonden tussen de Website en /of gebruikers, hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om deze informatie te beschermen, kunnen we mogelijk niet voorkomen dat onbevoegde toegang tot dergelijke informatie door derden of onbedoelde openbaarmaking van dergelijke informatie tijdens het transport wordt voorkomen. Gebruikers erkennen dit risico bij de communicatie met de Website.

Overdracht in bepaalde omstandigheden

Als er sprake is van een verkoop, fusie, consolidatie, wijziging van zeggenschap, overdracht van substantiële activa, reorganisatie of liquidatie of Blauwenova, dan kunnen we, naar eigen goeddunken, informatie die op en via deze Website is verzameld (inclusief, zonder beperking, PII en andere informatie) overdragen, verkopen of toewijzen aan een of meer relevante derden.

Disclaimer

Bij de aankoop van producten van deze Website erkent en aanvaardt de Klant dat de betaling van de producten zal worden overgedragen aan door derden beheerde betalingssystemen. De financiële basisinformatie van de Klant kan worden bekendgemaakt aan de door derden geëxploiteerde betalingssystemen en zijn operationele/controlerende entiteit.

Alle informatie die wordt ontvangen door de door derden geëxploiteerde betalingssystemen en de operationele/controlerende entiteit, wordt beheerd in overeenstemming met de Privacyverklaring en algemene voorwaarden die HIER te vinden zijn. De Klant doet afstand van alle rechten om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de door derden geëxploiteerde betalingssystemen en zijn operationele / controlerende entiteit met betrekking tot de capaciteit van de entiteit om betalingen te ontvangen voor de werking van de Website met betrekking tot producten die door de website-exploitant worden geleverd als gevolg van betaling van de website.

Wijzigingen in dit beleid

Houd er rekening mee dat dit beleid deel uitmaakt van de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website en deel uitmaakt van de overeenkomst tussen u en ons. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene beleid op de website. Afhankelijk van de aard van de wijziging kunnen we de wijziging aankondigen: (a) op de startpagina van de Website, of (b) per e-mail, als we uw e-mailadres hebben. Door de Website na eventuele wijzigingen te blijven gebruiken, wordt u echter geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, zoals het van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk kan worden gewijzigd, moet u uw gebruik van de Website beëindigen.

Eigendomsrechten van Blauwenova Service

Inhoud van de dienst, software en handelsmerken: U bent alleen bevoegd om de Blauwenova-service te gebruiken voor het aangaan van zakelijke transacties met Blauwenova. U mag geen geautomatiseerde technologie gebruiken om informatie van Blauwenova service service te schrapen, te ontginnen of te verzamelen of anderszins toegang te krijgen tot de pagina's van Blauwenova service voor ongeoorloofde doeleinden. Als u door Blauwenova Service wordt geblokkeerd voor toegang tot Blauwenova service service (inclusief door het blokkeren van uw IP-adres), gaat u ermee akkoord geen maatregelen te nemen om een dergelijke blokkering te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of een proxy IP-adres te gebruiken). De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Blauwenova-dienst of die in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn eigendom van Blauwenova, onze gelieerde ondernemingen en onze partners (de "Software"). U stemt ermee in om geen enkel recht op de Software te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, reverse-engineeren, reverse assembleren of anderszins te proberen te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen.

Blauwenova Service kan afbeeldingen, illustraties, lettertypen en andere inhoud of functies ("Service-inhoud") bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en wetten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Blauwenova, gaat u ermee akkoord om de Blauwenova Service of de Service Content niet geheel of gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren, framen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of er afgeleide werken van te maken. Elk gebruik van de Blauwenova-dienst of de inhoud van de dienst anders dan zoals hierin specifiek is toegestaan, is ten strengste verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Blauwenova.

De naam en logo's van Blauwenova zijn handelsmerken en dienstmerken van Blauwenova (gezamenlijk de "Blauwenova Handelsmerken"). Andere bedrijfs-, product- en dienstnamen en logo's die via de Blauwenova Service worden gebruikt en weergegeven, kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn van hun respectieve eigenaren die al dan niet kunnen onderschrijven of gelieerd zijn aan of verbonden zijn met Blauwenova. Niets in deze Servicevoorwaarden of de Blauwenova Service mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om een van de Blauwenova-handelsmerken te gebruiken die op de Blauwenova-service worden weergegeven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming in elk geval. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van Blauwenova-handelsmerken komt ten exclusieve voordeel van Blauwenova.

Materiaal van derden: In geen geval is Blauwenova op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige inhoud of materialen van derden (inclusief gebruikers), inclusief, maar niet beperkt tot, voor eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud of materialen. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn de externe leveranciers van dergelijke inhoud en materialen uitdrukkelijke en beoogde derde begunstigden van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot hun inhoud en materialen.

Blauwenova kan inhoud bewaren en kan ook inhoud openbaar maken als dit wettelijk vereist is of in de goede overtuiging dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan juridische procedures, toepasselijke wetten of overheidsverzoeken; (b) deze Servicevoorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op claims dat inhoud de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Blauwenova, haar gebruikers of het publiek te beschermen.

als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op via

E-mail: service@blauwenova.com

Adres: Potbosstraat 10, 5753 GW Deurne, Nederland

Telefoon nummer: +31 97010526472

Bedrijfsuren: 9.00 - 17.00 uur CET van maandag tot vrijdag